سرویس هاستینگ ویژه با کیفیت

میزبانی با کیفیت وب سایت بزرگ شما تخصص ماست & کاملا بهینه شده و مخصوص وب سایت های شما

هاست ویژه سی پنل پلن 1 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 50 مگابایت
  • پهنای باند 4 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
  • دامنه .ir رایگان در پرداخت سالانه
هاست ویژه سی پنل پلن 2 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 100 مگابایت
  • پهنای باند 8 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
  • دامنه .ir رایگان در پرداخت سالانه
هاست ویژه سی پنل پلن 3 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 200 مگابایت
  • پهنای باند 16 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 4 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 500 مگابایت
  • پهنای باند 32 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 5 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 1 گیگابایت
  • پهنای باند 64 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 6 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 2 گیگابایت
  • پهنای باند 120 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 7 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 3 گیگابایت
  • پهنای باند 150 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 8 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 4 گیگابایت
  • پهنای باند 180 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 9 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 5 گیگابایت
  • پهنای باند 200 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل پلن 10 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 10 گیگابایت
  • پهنای باند 400 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل آلمان پلن 11 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 20 گیگابایت
  • پهنای باند 500 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد
هاست ویژه سی پنل آلمان پلن 12 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 Disponibilă

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
مجهز به آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بک آپ هفتگی / ماهانه
انتخاب ورژن PHP
انتخاب ورژن Ruby
انتخاب ورژن Perl
انتخاب ورژن NodeJS
امکان اجرای Python
SSL رایگان

  • فضا 50 گیگابایت
  • پهنای باند 1000 گیگابایت
  • دامین های قابل اتصال نامحدود
  • ادون دومین انتخابی
  • بله MYSQL
  • آخرین نسخه cPanel
  • انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس مجهز به
  • کلاد لینوکس سیستم عامل
  • دسترسی SSH ندارد