سازگار با هر زبان برنامه نویسی

هاست مخصوص ربات تلگرام توسط پارسه دو راه اندازی شد هاست جهت استفاده ربات های تلگرام بهینه شده اند و بصورتی می باشد که بهترین کارایی و سرعت را برای کار با تلگرام دارند.

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن1 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۱ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
1 هسته سی پیو
1000 MB مقدار رم اختصاصی
Number of processes 20
Entry Processes 5
I/O 1 1MB/s
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.4 نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن2 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۲ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
1 هسته سی پیو
۱GB مقدار رم اختصاصی
Entry Processes 10
Number of processes 25
I/O 1MB/s
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن3 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۳ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
یک هسته سی پیو
2 GB مقدار رم اختصاصی
Entry Processes 15
Number of processes 30
I/O 2MB
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن4 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۴ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
2 هسته سی پیو
۲GB مقدار رم اختصاصی
Entry Processes 15
Number of processes 30
I/O 2MB/s
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن 5 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۵ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
2 هسته سی پیو
4GB مقدار رم اختصاصی
Entry Processes 20
Number of processes 45
I/O 2MB/s
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 420,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن 6 (نیاز به تایید هویت دارد) 0 موجود است

۱۰ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
3 هسته سی پیو
6GB مقدار رم اختصاصی
Entry Processes 20
Number of processes 45
I/O 5MB/s
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 720,000 تومان