ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir hot!
4,100 تومان
1 سال
4,100 تومان
1 سال
4,100 تومان
1 سال
.com hot!
255,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.xyz new!
40,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.online
80,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.site new!
45,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.website new!
90,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.me
115,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.net
285,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.org
360,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.shop
290,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.download
92,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.info
150,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains