سازگار با هر زبان برنامه نویسی

هاست مخصوص ربات تلگرام توسط پارسه دو راه اندازی شد هاست جهت استفاده ربات های تلگرام بهینه شده اند و بصورتی می باشد که بهترین کارایی و سرعت را برای کار با تلگرام دارند.

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن1 (نیاز به تایید هویت دارد)

۱ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۵۰۰MHz توان سی پیو
۵۱۲MB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.4 نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 120,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن2 (نیاز به تایید هویت دارد)

۲ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۸۰۰MHz توان سی پیو
۱GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 160,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن3 (نیاز به تایید هویت دارد)

۳ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۱۰۰۰MHz توان سی پیو
۱.۵GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 220,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن4 (نیاز به تایید هویت دارد)

۴ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۱۵۰۰MHz توان سی پیو
۲GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 360,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن 5 (نیاز به تایید هویت دارد)

۵ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۲۰۰۰MHz توان سی پیو
۳GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 420,000 تومان

هاست اپلیکیشن و ربات تلگرام حرفه ای پلن 6 (نیاز به تایید هویت دارد)

۱۰ گیگابایت فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
نامحدود سایر امکانات
۲۵۰۰MHz توان سی پیو
۳GB مقدار رم اختصاصی
CloudLinux سیستم عامل
دارد پشتیبانی SSL
۵.۶ - ۷.۳ نسخه PHP
LiteSpeed وب سرور
CXS آنتی شل و اسکنر قدرتمند
هفتگی بک آپ کامل
سالانه 720,000 تومان